fbpx

Open Knowledge

Alles wat we weten over digitale marketing verzamelen we op onze website en delen het in het kader van Open Knowledge. Wat is Open Knowledge?

Wat is open knowledge?

Open knowledge is de vrije beschikbaarheid van kennis zodat er nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. Kennis wordt gezien als de verzameling van gegevens, ideeën en inzichten. Kennis is vrij beschikbaar, zonder beperking als auteursrechten of technologische beperkingen. Kennis mag (her)gebruikt en gedeeld worden. De groep die deze kennis deelt, heeft baat bij het ontstaan van nieuwe inzichten. In de wetenschap is het delen van kennis gebruikelijk. Door op onze website onze kennis te vergaren ontstaat ook voor ons een centrale plaats waar deze kennis beschikbaar is. Er zijn zoveel bronnen over digitale marketing op Internet dat ook wij door de bomen het bos niet meer zien. We zien een parallel met open source. Door de broncode van programmatuur in het openbaar te delen, werken er meerdere mensen aan. Door samen te werken wordt het resultaat beter. Linux staat bekend als uitzonderlijk stabiel. Juist door de openbaarheid worden fouten er snel uitgehaald. Een ander voorbeeld van een open source project is Android. Delen en samenwerken maakt het resultaat beter.

Een eeuwenoud idee

Vrije beschikbaarheid van kennis is zeker geen nieuw idee. Een van de eerste teksten die we kennen is de Boeddhistische Diamanten Sutra uit omstreeks 900vC. Deze bevat de verwijzing: “voor vrije distributie”. In het begin van de 20e eeuw waren er discussies in de Duitse democratische partij over de rechten van intellectueel eigendom. Karl Kautsky kwam in 1902 met het onderscheid tussen intellectuele en materialistische productie. Hij bepleitte dat de Wet van Waarde van Karl Marx alleen van toepassing was op materialistische productie, niet op intellectuele. Toen aan het einde van de 20e eeuw het Internet ontwikkeld werd, werd het veel eenvoudiger om informatie te kopiëren en te delen. Het motto informatie wil vrij zijn werd gehanteerd door een grote groep die het Internet vrij wilde houden van, al dan niet commerciële, grenzen en beperkingen. De belichaming van de vrijheid van informatie is Wikipedia. In 2001 opgericht, is het de plaats geworden om informatie te delen, verbeteren en toe te voegen. De centrale gedachte is dat iedereen die gebruik maakt van Wikipedia de mogelijkheid heeft om de informatie te verbeteren. Door gebruik te maken van de kennis van velen, is de kwaliteit hoog.

Nieuwsberichten